Trang chủ / Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới
Xem nhanh theo tỉnh thành:

Thời Tiết Tại 1 Số Khu Vực Khác

Hiện tại Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia

Hà Nội

20oC
Đêm nhiều mây
17oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Đà Nẵng

23oC
Có mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Nha Trang

24oC
Có mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hải Phòng

20oC
Đêm nhiều mây
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Vinh

20oC
Đêm nhiều mây
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

13oC
Đêm nhiều mây
13oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 22oC
Có mây, không mưa
13oC - 20oC
Ít mây, không mưa

Việt Trì

18oC
Đêm có mây
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 23oC
Ít mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 23oC
Có mây, không mưa
12oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
15oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa
14oC - 23oC
Ít mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
12oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 21oC
Có mây, không mưa
11oC - 20oC
Ít mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
13oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
14oC - 23oC
Ít mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
18oC - 29oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
13oC - 24oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 22oC
Có mây, không mưa
11oC - 21oC
Ít mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa
14oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 23oC
Có mây, không mưa
14oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 23oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 23oC
Ít mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Cần Thơ

24oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

20oC
Có mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
17oC - 27oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa
14oC - 23oC
Ít mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
15oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa
15oC - 23oC
Ít mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
17oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Ít mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
11oC - 22oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa
13oC - 19oC
Ít mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Ít mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 23oC
Có mây, không mưa
13oC - 22oC
Ít mây, không mưa