Trang chủ / Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới
Xem nhanh theo tỉnh thành:

Thời Tiết Tại 1 Số Khu Vực Khác

Hiện tại Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia

Hà Nội

23oC
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 10h10)
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa

Đà Nẵng

23oC
Đêm nhiều mây
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 28oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

22oC
Đêm nhiều mây
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 27oC
Ít mây không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

26oC
Đêm có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vinh

21oC
Đêm nhiều mây
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Sơn La

19oC
Đêm nhiều mây
16oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 26oC
Ít mây không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

24oC
Đêm có mây
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa

Pleicu

20oC
Đêm có mây
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Ít mây không mưa
18oC - 28oC
Ít mây không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Ít mây không mưa
21oC - 29oC
Ít mây không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Ít mây không mưa
19oC - 27oC
Ít mây không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Ít mây không mưa
19oC - 27oC
Ít mây không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Ít mây không mưa
18oC - 27oC
Ít mây không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
20oC - 29oC
Ít mây không mưa

Long An

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Ít mây không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
15oC - 28oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Ít mây không mưa
15oC - 23oC
Ít mây không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Ít mây không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây không mưa