Trang chủ / Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới
Xem nhanh theo tỉnh thành:

Thời Tiết Tại 1 Số Khu Vực Khác

Hiện tại Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia

Hà Nội

28oC
Đêm có mây
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Đà Nẵng

32oC
Đêm nhiều mây
29oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

30oC
Đêm nhiều mây
28oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
29oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sơn La

24oC
Có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Yên Bái

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

30oC
Đêm nhiều mây
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Việt Trì

29oC
Đêm có mây
25oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
30oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
31oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Long An

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

22oC
Có mưa
21oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Vũng Tàu

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông