Trang chủ / Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

04:00 25/09
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 25/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 26/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 26/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 26/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 26/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 26/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 26/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 26/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 26/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 26/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 26/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 26/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/09
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 27/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 27/09
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 27/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h