Trang chủ / Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

09:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 26/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h