Trang chủ / Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

02:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 20/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 20/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 21/06
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 21/06
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 21/06
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 21/06
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 21/06
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 21/06
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 21/06
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 21/06
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 21/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 22/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 22/06
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h