Trang chủ / Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

17:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 38.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 38.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 11/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 11/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 11/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 12/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 12/04
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 40.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h