Trang chủ / Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

09:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 06/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 06/03
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 06/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 06/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 06/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 06/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 07/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 07/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 07/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 07/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 07/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 07/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 07/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 07/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 07/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 07/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 07/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 08/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 08/03
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 08/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 08/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 08/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 08/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 08/03
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 08/03
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 08/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h