Trang chủ / Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

04:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h