Trang chủ / Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

05:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 27km/h
12:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 28km/h
13:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 28km/h
14:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 28km/h
15:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 28km/h
16:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
18:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
19:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
20:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
21:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
22:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
23:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
00:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 23km/h
01:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
02:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
04:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
05:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
13:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
16:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
17:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
18:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
20:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
21:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
22:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
23:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
00:00 23/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
01:00 23/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
02:00 23/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h