Trang chủ / Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

01:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 25/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 26/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 26/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h