Trang chủ / Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

08:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 20/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 20/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 20/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 20/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 20/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 20/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 21/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 21/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h