Trang chủ / Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

15:00 11/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 11/05
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 11/05
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 11/05
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 11/05
Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 11/05
Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 11/05
Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 11/05
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 11/05
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 12/05
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 12/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 12/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 13/05
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h