Trang chủ / Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

16:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 02/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 02/08
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 03/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 03/08
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h