Trang chủ / Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

16:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 42°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 40.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 42.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 42.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác: 43.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác: 42.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 42.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 24km/h
16:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 24km/h
11:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 26km/h
12:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 28km/h
13:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 42.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 28km/h
15:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 25km/h