Trang chủ / Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

17:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 11/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 11/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 11/04
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 12/04
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 12/04
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h