Trang chủ / Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

22:00 22/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 22/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 41.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h