Trang chủ / Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

12:00 01/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 02/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 02/03
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 02/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 02/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 02/03
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 26°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 02/03
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 02/03
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 02/03
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 02/03
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 02/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 02/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 03/03
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 03/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 03/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 03/03
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 03/03
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 03/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h