Trang chủ / Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

01:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 25/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 26/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 26/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 26/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 26/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h