Trang chủ / Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

08:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 19/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 20/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 20/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 21/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 21/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 21/09
Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 21/09
Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h