Trang chủ / Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

15:00 01/08
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 01/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 01/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 02/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 41.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 42.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 42.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 42.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 42.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 42.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 42°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 42.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 43.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 43.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h