Trang chủ / Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

17:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 25.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 10/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 10/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 11/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 11/04
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 11/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 11/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 11/04
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 12/04
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 12/04
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 12/04
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 12/04
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h