Trang chủ / Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

23:00 02/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.8°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.5°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 04/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h