Trang chủ / Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

05:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 21/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
09:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
10:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 28km/h
11:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 29km/h
12:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 30km/h
13:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 30km/h
14:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 31km/h
15:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
16:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
17:00 21/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 28km/h
18:00 21/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
20:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
22:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
23:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
00:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
01:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
02:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
03:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
04:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
05:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
06:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
09:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
10:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 28km/h
11:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 29km/h
12:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 31km/h
13:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 30km/h
14:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
15:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
16:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 29km/h
17:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
18:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
00:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
01:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
02:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
04:00 23/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h