Trang chủ / Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

09:00 26/11
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 26/11
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 26/11
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 26/11
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 26/11
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 26/11
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 26/11
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 26/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 27/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 27/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 27/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 27/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 27/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 27/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 28/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h