Trang chủ / Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

04:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 21/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 21/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 21/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 21/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h