Trang chủ / Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay, ngày mai và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới 

08:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 19/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 19/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 19/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 19/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 21/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 21/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h