Trang chủ / Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

17:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 03/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 03/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 03/12
Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 03/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 03/12
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 03/12
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 03/12
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 04/12
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 04/12
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 04/12
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 04/12
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 04/12
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 04/12
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h