Trang chủ / Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

01:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 25/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 25/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 26/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 26/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 26/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 26/02
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 26/02
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 26/02
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 26/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 27/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h