Trang chủ / Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

22:00 22/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 22/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 23/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h