Trang chủ / Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

20:00 05/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 05/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 06/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 07/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 07/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 07/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 07/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 07/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 07/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 07/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h