Trang chủ / Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

16:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 02/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 02/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 02/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 02/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 24km/h
14:00 02/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 03/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 03/08
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 03/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 03/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
14:00 03/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 03/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h