Trang chủ / Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

18:00 27/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 27/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 27/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 27/02
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/02
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 25.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 27/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 28/02
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 28/02
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 28/02
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 28/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 28/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 28/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 28/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 28/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 28/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 01/03
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 01/03
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h