Trang chủ / Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

16:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 11/05
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 11/05
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/05
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 11/05
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 12/05
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 12/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 12/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 12/05
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 12/05
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 12/05
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 41.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 13/05
Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 41.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 13/05
Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h