Trang chủ / Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

22:00 02/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 02/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 39.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 03/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 03/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 04/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 04/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 04/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h