Trang chủ / Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

04:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 21/02
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 21/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 21/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 21/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 21/02
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 22/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 22/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h