Trang chủ / Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

21:00 22/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 22/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 23/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 24/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h