Trang chủ / Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

14:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 41.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 39.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 11/05
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 11/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 40.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 41.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 41.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 12/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 41.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 12/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 12/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
08:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 13/05
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 13/05
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 40.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 41°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h