Trang chủ / Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

07:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 20/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 20/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 20/09
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 20/09
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 20/09
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 20/09
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 20/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 20/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 20/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 20/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 20/09
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 20/09
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 20/09
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 21/09
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 21/09
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 21/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 21/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 21/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 21/09
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 21/09
Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h