Trang chủ / Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

01:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 25/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h