Trang chủ / Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

21:00 22/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 22/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 23/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 23/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 23/09
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 23/09
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h