Trang chủ / Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

17:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 02/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 03/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 03/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 03/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 03/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 03/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 03/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 03/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 03/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 03/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 04/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 04/12
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 04/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 04/12
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 04/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 04/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 04/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 04/12
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h