Trang chủ / Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

15:00 11/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 11/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 12/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 42°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 42.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 41.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 12/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 13/05
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 41.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 13/05
Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 13/05
Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 21km/h