Trang chủ / Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

17:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 10/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 11/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 12/04
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 12/04
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 12/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 12/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 12/04
Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h