Trang chủ / Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

08:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 19/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 19/09
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 19/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 19/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 20/09
Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 20/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 20/09
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 21/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h