Trang chủ / Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

23:00 02/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 03/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 38.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 03/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 40.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.6°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 03/07
Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 03/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 03/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 03/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 03/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 04/07
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 04/07
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 40.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 04/07
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 04/07
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h