Trang chủ / Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

15:00 01/08
Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 44.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 01/08
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 43°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 01/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 41.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 01/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 39°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 43.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác: 44.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 02/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 43.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 44°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 43°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 41.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 40.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 02/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 03/08
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 38.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 41.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 42.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 43.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 43.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 03/08
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 43°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h