Trang chủ / Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

15:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 10/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 10/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 11/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 11/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 11/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 11/04
Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 11/04
Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 11/04
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 12/04
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
01:00 12/04
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
02:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 12/04
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 12/04
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h