Trang chủ / Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

21:00 22/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 22/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 22/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 23/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 23/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 30.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 23/09
Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 24/09
Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 24/09
Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 24/09
Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 24/09
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 24/09
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/09
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h