Dịch vụ giá trị gia tăng Viettel

Các tiện ích giá trị gia tăng Viettel Vas Viettel đăng ký sử dụng dịch vụ MCA, nhạc chờ Viettel,đăng ký 3G Viettel 1 ngày, dịch vụ 4G Viettel hay cập nhật các thông tin Viettel khuyến mãi