Dịch vụ giá trị gia tăng Viettel

Các tiện ích giá trị gia tăng Viettel Vas Viettel đăng ký sử dụng dịch vụ MCA, nhạc chờ Viettel,đăng ký 3G Viettel, dịch vụ 4G Viettel hay cập nhật các thông tin Viettel khuyến mãi