Trang chủ / Lịch phát sóng SCTV1

Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 19/08

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP69,70
01:00 5S ONLINE - TẬP 43,44,45
02:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP- TẬP 43,44,45
03:00 QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 9
04:00 5S ONLINE - TẬP 43,44,45 (04h00)
05:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 59
05:25 BÓI... HÁT_TẬP 7 (HẾT)
06:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP71,72
07:00 5S ONLINE - TẬP 46,47,48
08:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP- TẬP 46,47,48
09:00 QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 10
10:00 5S ONLINE - TẬP 46,47,48 (10h00)
11:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 60
11:25 GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
12:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP73,74
13:00 5S ONLINE - TẬP 49,50,51
14:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP- TẬP 49,50,51
15:00 QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 11
16:00 5S ONLINE - TẬP 49,50,51 (16h00)
17:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 61
17:25 BA RẸP BÁN HEO
18:00 THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP75,76
19:00 5S ONLINE - TẬP 52,53,54
20:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP- TẬP 52,53,54
21:00 QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 12
22:00 5S ONLINE - TẬP 52,53,54 (22h00)
23:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 1,2,3

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC