Trang chủ / Lịch phát sóng SCTV6

Lịch Phát Sóng SCTV6 Hôm Nay: 19/08

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Cô nhi họ Triệu_Tập 22
01:00 Vũ khúc trong đêm_Tập 11
02:00 Cười đa cảm xúc_Số 26
02:30 Chuyến xe mê ly_Số 9
03:00 Kẻ bội tình_Thái Lan_Tập 10
04:00 Trò chơi trẻ thơ_Tập 43
05:00 Tình mẹ_Tập 8
06:00 Cười đa cảm xúc_Số 27
06:30 Chuyến xe mê ly_Số 10
07:00 Cô nhi họ Triệu_Tập 23
08:00 Kẻ bội tình_Thái Lan_Tập 11
09:00 Vũ khúc trong đêm_Tập 12
10:00 Xóm trọ lừng danh_Số 1
10:30 Chuyến xe mê ly_Số 11
11:00 Tình mẹ_Tập 9
12:00 Trò chơi trẻ thơ_Tập 44
13:00 Vũ khúc trong đêm_Tập 13
14:00 Kẻ bội tình_Thái Lan_Tập 12
15:00 Tình mẹ_Tập 10
16:00 Cô nhi họ Triệu_Tập 24
17:00 Xóm trọ lừng danh_Số 2
17:30 Chuyến xe mê ly_Số 12
18:00 Kẻ bội tình_Thái Lan_Tập 13
19:00 Vũ khúc trong đêm_Tập 14
20:00 Tình mẹ_Tập 11
21:00 Cô nhi họ Triệu_Tập 25
22:00 Xóm trọ lừng danh_Số 1 (22h00)
22:30 Chuyến xe mê ly_Số 11 (22h30)
23:00 Trò chơi trẻ thơ_Tập 43 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC