Trang chủ / Lịch phát sóng SCTV4

Lịch Phát Sóng SCTV4 Hôm Nay: 19/08

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY
01:00 PHIM - HOÁN NHÂN TÂM - TẬP 02
02:00 GAMESHOW - TÔI LÀ AI - TẬP 16
03:00 PHIM - TỂ TƯỚNG LƯU GÙ - TẬP 30
04:00 GAMESHOW - TÔI LÀ AI - TẬP 16 (04h00)
05:00 PHIM - HAI NGƯỜI CHA - TẬP 23
06:00 GTTH - SỰ CÂN BẰNG HOÀN HẢO - TẬP 02
06:30 NHỊP SỐNG HÔM NAY (06h30)
07:30 CHUYỆN NÓNG 24H
08:00 PHIM - HAI NGƯỜI CHA - TẬP 23 (08h00)
09:00 PHIM - HOÁN NHÂN TÂM - TẬP 02 (09h00)
10:00 GAMESHOW - TÔI LÀ AI - TẬP 16 (10h00)
11:00 GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM
11:30 CHUYỆN NÓNG 24H (11h30)
12:00 PHIM - HAI NGƯỜI CHA - TẬP 23 (12h00)
13:00 PHIM - TỂ TƯỚNG LƯU GÙ - TẬP 30 (13h00)
14:00 GAMESHOW - TÔI LÀ AI - TẬP 16 (14h00)
15:00 PHIM - HAI NGƯỜI CHA - TẬP 23 (15h00)
16:00 GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM (16h00)
16:30 GTTH - SỰ CÂN BẰNG HOÀN HẢO - TẬP 02 (16h30)
17:00 PHIM - HOÁN NHÂN TÂM - TẬP 03
18:00 THTT NHỊP SỐNG HÔM NAY
19:00 GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 17
19:30 BẢN TIN CHUYỆN NÓNG 24H
20:00 PHIM - HÃY Ở LẠI BÊN ANH - TẬP 18
21:00 PHIM - HAI NGƯỜI CHA - TẬP 24
22:00 GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM (22h00)
22:30 PHIM - TỂ TƯỚNG LƯU GÙ - TẬP 31
23:30 BẢN TIN CHUYỆN NÓNG 24H (23h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC