Trang chủ / Lịch phát sóng SCTV9

Lịch Phát Sóng SCTV9 Hôm Nay: 19/08

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 ÂN TÌNH CHƯA PHAI - TẬP 20 (HẾT)
01:00 NỐI NGHIỆP - TẬP 3
02:00 XỨ THẦN TIÊN - TẬP 11
03:00 XỨ THẦN TIÊN - TẬP 12
04:00 CÂU CHUYỆN HIẾU THẢO - TẬP 1
05:00 NỘI GIÁN ATF - TẬP 12
06:00 VỤ ÁN TRUYỀN KỲ - TẬP 15
07:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 19
08:00 NỐI NGHIỆP - TẬP 4
09:00 XỨ THẦN TIÊN - TẬP 11 (09h00)
10:00 XỨ THẦN TIÊN - TẬP 12 (10h00)
11:00 CÂU CHUYỆN HIẾU THẢO - TẬP 2
12:00 VỤ ÁN TRUYỀN KỲ - TẬP 16
13:00 NỘI GIÁN ATF - TẬP 14
14:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 20
15:00 XỨ THẦN TIÊN - TẬP 13
16:00 XỨ THẦN TIÊN - TẬP 14
17:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 21
18:00 NỘI GIÁN ATF - TẬP 15
19:00 KỲ ÁN BAO THANH THIÊN - TẬP 21
20:00 THỜI THIẾU NỮ CỦA CÔ ẤY - TẬP 1
21:00 NỐI NGHIỆP - TẬP 5
22:00 VỤ ÁN TRUYỀN KỲ - TẬP 15 (22h00)
23:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 19 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC