VinaPhone VNPT - Dịch vụ VinaFone Portal

Các Gói Cước 4G Vinaphone
 • MAX90
 • 4GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG300
 • 36GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG200
 • 22GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG120
 • 12GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG90
 • 7GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • BIG70
 • 7GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Các Gói Cước 3G Vinaphone
 • MAX
 • 5.8GBDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • M10
 • 200MBDATA
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • M50
 • 1.2GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX100
 • 5.8GBDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX200
 • 15GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • M25
 • 600MBDATA
 • 25.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • MAX300
 • 30GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • M120
 • 1.5GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Các Gói Cước Khuyến Mãi
 • VD450
 • Gọi + 18GB DATA
 • 450.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD89
 • 60GB + gọiDATA
 • 89.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD300
 • 11GB + gọiDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD149
 • 120GB + gọiDATA
 • 149.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD40K
 • 30GB + gọiDATA
 • 40.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD350
 • 11GB + gọiDATA
 • 350.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD129
 • 90GB + gọiDATA
 • 129.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • VD79
 • 30GB + gọiDATA
 • 79.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết