Các Gói Cước 4G Mobifone
HD500 500.000đ
 • Dung Lượng: 55GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 gửi 9084
HD300 300.000đ
 • Dung Lượng: 33GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 gửi 9084
HD400 400.000đ
 • Dung Lượng: 44GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 gửi 9084
HD200 200.000đ
 • Dung Lượng: 16.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 gửi 9084
HD120 120.000đ
 • Dung Lượng: 8.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 gửi 9084
HD90 90.000đ
 • Dung Lượng: 5.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 gửi 9084
HD70 70.000đ
 • Dung Lượng: 3.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 gửi 9084
Các Gói Cước 3G Mobifone
MIU 70.000đ
 • Dung Lượng: 3.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU gửi 9084
M200 200.000đ
 • Dung Lượng: 16.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M200 gửi 9084
M90 90.000đ
 • Dung Lượng: 5.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M90 gửi 9084
M70 70.000đ
 • Dung Lượng: 3.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M70 gửi 9084
MIU90 90.000đ
 • Dung Lượng: 5.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU90 gửi 9084
M120 120.000đ
 • Dung Lượng: 8.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M120 gửi 9084
BMIU 200.000đ
 • Dung Lượng: 16.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU gửi 9084
Các Gói Cước Khuyến Mãi
CB5 50.000đ
 • Dung Lượng: 5GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO CB5 gửi 9084
HDP100 100.000đ
 • Dung Lượng: 3GB + 100p gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP100 gửi 9084
C90 90.000đ
 • Dung Lượng: 60GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 gửi 9084
CN90 90.000đ
 • Dung Lượng: 120GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO CN90 gửi 9084
HDP70 70.000đ
 • Dung Lượng: 2GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP70 gửi 9084