3G Mobifone - Trang chủ dịch vụ 3G Mobifone

Các Gói Cước 4G Mobifone
 • HD70
 • 3.8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD90
 • 5.5GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD120
 • 8.8GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD200
 • 16.5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD300
 • 33GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD400
 • 44GBDATA
 • 400.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD500
 • 55GBDATA
 • 500.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
Các Gói Cước 3G Mobifone
 • MIU
 • 3.8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M10
 • 50MBDATA
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M200
 • 16.5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M90
 • 5.5GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M70
 • 3.8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MIU90
 • 5.5GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M120
 • 8.8GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BMIU
 • 16.5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
Các Gói Cước Khuyến Mãi
 • HDP200
 • 200p + 6.5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP120
 • 120p + 4GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • CB3
 • 330p + 2.3GBDATA
 • 30.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • CB5
 • 5GB + gọiDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP100
 • 3GB + 100p gọiDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • C90
 • 60GB + gọiDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • CN90
 • 120GB + gọiDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP70
 • 2GB + gọiDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết